Konferencja odbyła się 17 XII 2020 r.

Historia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej stanowi interesujący a równocześnie wciąż mało zbadany obszar wiedzy. Okres II wojny światowej odcisnął szczególne piętno na Kresach Wschodnich – terytorium, które w sowieckich założeniach miało być raz na zawsze odebrane kulturze polskiej i Polakom. Planom tym starało się stanąć na drodze do realizacji Polskie Państwo Podziemne dysponujące zbrojnym ramieniem w postaci Armii Krajowej.

Celem Konferencji „Polskie podziemie niepodległościowe na Kresach Wschodnich w latach 1939-1945” jest multidyscyplinarne pokazanie specyfiki działalności AK na Kresach Wschodnich oraz zarysowanie miejsca polskiego podziemia niepodległościowego w pamięci zbiorowej zarówno w Polsce, jak poza jej granicami.

KONFERENCJA 2020

PRELEGENCI

PROF. DR HAB.

Mikołaj
Iwanow

Uniwersytet Wrocławski

Armia Krajowa na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, a partyzantka żydowska

PROF. DR HAB.

Grzegorz
Mazur

Uniwersytet Jagielloński

Obszar Lwowski ZWZ – AK. Szkic dziejów

PROF. DR HAB.

Zdzisław Julian
Winnicki

Uniwersytet Wrocławski

Armia Krajowa w ocenach piśmiennictwa i białoruskiej doktryny politycznej w pierwszej dekadzie po rozwiązaniu Związku Sowieckiego

DR HAB.

Olgierd
Grott

PROF. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Baza żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich jako świadectwo pamięci walk niepodległościowych podczas II wojny światowej

DR HAB.

Aleksander
Głogowski

PROF. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Początki konspiracji wojskowej i cywilnej na Wileńszczyźnie w latach 1939 – 1941


17 XII 2020

Dr Marek Lasota

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej

Otwarcie Konferencji.

10:00


Dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ

(Uniwersytet Jagielloński)

Baza żołnierzy Armii Krajowej na Kresach Wschodnich jako świadectwo pamięci walk niepodległościowych podczas II wojny światowej.

10:10

Prof. dr hab. Mikołaj Iwanow

(Uniwersytet Wrocławski)

Armia Krajowa na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, a partyzantka żydowska.

10:30

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

(Uniwersytet Jagielloński)

Obszar Lwowski ZWZ – AK. Szkic dziejów.

10:50

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki

(Uniwersytet Wrocławski)

Armia Krajowa w ocenach piśmiennictwa i białoruskiej doktryny politycznej w pierwszej dekadzie po rozwiązaniu Związku Sowieckiego.

11:10

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

(Uniwersytet Jagielloński)

Początki konspiracji wojskowej i cywilnej na Wileńszczyźnie w latach 1939 – 1941.

11:30

Dr hab. Renata Król-Mazur

(Uniwersytet Jagielloński)

Maria Krzeczunowicz (1895 1945?) – „prawa ręka” gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego – prolegomena.

11:50

Dr hab. Jarosław Wołkonowski

(Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)

Pierwszy partyzancki oddział Armii Krajowej „Kmicica” na Wileńszczyźnie .

12:30

Dr Tomasz Bożerocki

(Uniwersytet Wileński)

Tradycja unii polsko – litewskiej w świetle dokumentów Armii Krajowej z lat 1939 – 1944.

12:50

Dr Tomasz Dudek

(Biblioteka Jagiellońska)

Cichociemny kpt. Władysław Kochański „Bomba”/”Wujek” i jego żołnierze w obronie ludności polskiej Wołynia w 2. Połowie 1943 roku.

13:10

Dr Joanna Lusek

(Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Por. dr Grzegorz Fedorowski „Gryf” – w służbie medycyny i Ojczyzny.

13:30

Dr Marta Polaczek-Bigaj

(Uniwersytet Jagielloński)

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, jako świadectwo wspomnień żołnierzy AK i głos pamięci o losach ofiar ludobójstwa - analiza zawartości treści i struktury kwartalnika..

13:50

Dr Aleksander Srebrakowski

(Uniwersytet Wrocławski)

Kształtowanie obrazu Armii Krajowej we współczesnej opinii litewskiej.

14:30

Arkadiusz Bąk

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Kresowiana w zbiorach Muzeum Armii Krajowej – zarys problematyki.

14:50

Joanna Chudzicka

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Wyroki Sądów Specjalnych Polskiego Państwa Podziemnego na członkach ZWZ-AK i kolaborantach z Obszaru Lwowskiego w latach 1940-1943.

15:10

Jakub Maszkiewski

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Armia Krajowa jako ostatni przejaw polskiej państwowości na Wołyniu.

15:30

Robert Springwald

(Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)

Fotografie z archiwum płk. prof. Władysława Filara w zbiorach Muzeum Armii Krajowej.

15:50

ORGANIZATOR

Niniejsza strona internetowa/konferencja powstała w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. Kresowi żołnierze Armii Krajowej. (Nr 01 SPN 17000218)
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
W KRAKOWIE

Muzeum Armii Krajowej jest instytucją kultury miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.
KONFERENCJA2020@MUZEUM-AK.PL